Bandes llises/rugoses de PVC

Cintes per bandes transportadores llises/rugoses en PVC

Bandes llises/rugoses de PVC

Fabricada llisa o amb diversos gravats, en colors verd, blau, blanc i negre principalment, per aplicacions industrials.