Bandes de PVC elevadores

Pensades per paqueteria, faciliten el transport inclinat i el producte a granel

Bandes de PVC elevadores

Amb gravat en relleu, pel transport inclinat de paqueteria o de mercaderia a granel (olives, pinso...)