Grapa de plàstic ES-60

En detectors de metalls, les grapes de plàstic eviten les partícules metàl·liques

Grapa de plàstic ES-60

Les grapes de plàstic es fabriquen i munten a les bandes per agilitzar el muntatge en el transportador, es poden muntar en detectors de metalls i evitar qualsevol partícula metàl·lica que es pugui desprendre de la grapa metàl·lica sobre el producte.