Perfils de contenció lateral

Cintes transportadores amb perfils de contenció lateral per evitar fregaments

Perfils de contenció lateral

Els perfils de contenció lateral eviten frecs del producte transportat en materials a granel.