Perfils laterals de contenció i transversals

Els perfils laterals de contenció i perfils transversals s'utilitzen pel transport a granel

Perfils laterals de contenció i perfils transversals

Bandes o cintes transportadores especials pel transport de materials a granel pels sectors industrials, d'alimentació o reciclatge.