Recobriments de corretges

Cintes transporadores amb recobriment de corretges pel packaging o envasat

Recobriments de corretges

El recobriment de corretges està pensat per les màquines del sector de l'envasat, packaging, tracció de paper... Són cintes amb recobriments de cautxú, Linatex, sobre la corretja.