Telers Monoblock pel sector tèxtil

Els telers Monoblock s'usen per automoció i sector tèxtil

Telers Monoblock pel sector tèxtil

Muntatge de telers Monoblock, específics pel sector tèxtil com obridor i mesclador, components d'Automoció i transport de vel.